• služby
    Elektroinstalace
  • Nízké napětí
    Elektroinstalace

GoParking Tuchoměřice

22. 8. 2017 | 2017
GoParking Tuchoměřice

Podílíme se historicky a průběžně na rozšiřování odstavných ploch areálu GoParking Tuchoměřice. V současné době realizujeme přípojky NN a SLP a elektroinstalace pro nově zřizovanou čerpací stanici CNG a PHM.

Reference

Rozšíření výrobního závodu ve Velimi

Investor: BallAerocan CZ s.r.o.

Typ zakázky: Průmyslová výstavba
Termín realizace: 9/2016 – 5/2017
Objem: 17,5 mil. Kč
Místo: Velim u Kolína

Společnost COBAP s.r.o. zrealizovala rozšíření výrobního závodu BallAerocan CZ:

Etapa č.1: Kompletní provedení dodávky a montáže provozního souboru trafostanice včetně VN propojení (PS207).

Etapa č.2:  kompletní provedení dodávky a montáže silnoproudých elektroinstalací objektů SO03, SO06, SO51,52, SO 54, SO60, svítidel LED pro tyto objekty, IO 510 – venkovní osvětlení a IO 511 – vnitroareálový rozvod NN.

Dílo bylo předáno v požadované kvalitě a termínu.

(+420) 725 584 884

cobap$cobap.cz