• služby
    Elektroinstalace
  • Nízké napětí
    Elektroinstalace

SELLIER&BELLOT Vlašim – hala pro výrobu střeliva

13. 11. 2017 | 2017

Získali jsme další zakázku, a to dodávku a instalaci silnoproudých elektroinstalací pro stavbu haly pro výrobu střeliva v areálu společnosti SELLIER&BELLOT ve Vlašimi. Navazujeme zde na naši předchozí zakázku, kterou jsme dokončili v říjnu 2017 a to elektroinstalace pro halu skladu střeliva.

Reference

AG Plastics Benátecká Vrutice

Investor: AG Plastics s.r.o.

Typ zakázky: Průmyslová výstavba
Termín realizace: 4/2017 – 8/2017
Objem: 5,1 mil. Kč
Místo: Milovice

Společnost COBAP s.r.o. zrealizovala kompletní dodávku a montáž elektroinstalace silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací, trafostanice, areálových rozvodů, venkovního osvětlení a hromosvodu vč. uzemnění, rozvaděčů, svítidel, dopojení všech napájených zařízení, propojení a signálů k požárním klapkám a ostatním zařízením uvedených v projektu, požárních ucpávek. Dílo bylo předáno v požadované kvalitě a termínu.

(+420) 725 584 884

cobap$cobap.cz