• služby
    Elektroinstalace
  • Nízké napětí
    Elektroinstalace

AC PIANO České Budějovice

22. 5. 2017 | 2017

Od července nastupujeme na instalace rozvodů silnoproudu a slaboproudu na objektu AC PIANO v Českých Budějovicích. Administrativní centrum je koncipováno jako polyfunkční objekt s prostorem pro kanceláře i obchodní jednotky. Budova má pět nadzemních podlaží se zhruba 10 000 čtverečními metry pronajímatelné plochy a dvě podzemní podlaží se 127 parkovacími místy. Obchodní plochy se budou rozkládat na 1 630 m2. Předání je plánováno na konec ledna roku 2018.

Reference

KÜHN Čestlice

Objednatel: Porr a.s.
Investor: KUHN – BOHEMIA a.s.

Typ zakázky: průmyslová výstavba
Termín realizace: srpen 2016–leden 2017
Objem: 5 000 000 Kč
Místo: Čestlice

Společnost COBAP s.r.o. dokončila realizaci stavby KÜHN Čestlice. Stavba se nachází na atraktivním místě u D1 konkrétně na sjezdu Čestlice směrem na Brno. Součástí naší dodávky byla kiosková trafostanice, silnoproudé systémy a slaboproudé systémy.

(+420) 725 584 884

cobap$cobap.cz