• služby
    Elektroinstalace
  • Nízké napětí
    Elektroinstalace

ZŠ Schulhoffova

15. 3. 2017 | 2017

Zvítězili jsme ve výběrovém řízení generálního dodavatele na elektroinstalaci silnoproudu, slaboproudu a MaR, pro stavbu ZŠ Shulhoffova v Praze. Realizace začala v polovině února letošního roku a potrvá do konce července 2017.

Reference

Objednatel: SYNER, s.r.o.
Investor: Thomayerova nemocnice

Typ zakázky: Zdravotnictví
Termín realizace: červenec–prosinec 2016
Objem: 6 500 000 Kč
Místo: Praha

Společnost COBAP s.r.o. dokončila rekonstrukci dalšího pavilonu v Thomayerově nemocnici, tentokrát se jednalo o pavilon A1 a A2. Součástí naší dodávky byly silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, kde významnou částí byl systém „setra-pacient“. Dále jsme instalovali slaboproudé systémy EPS, JČ, DT a SK.

(+420) 725 584 884

cobap$cobap.cz