• služby
    Elektroinstalace
  • Nízké napětí
    Elektroinstalace

Hala údržby ČD Rakovník

11. 4. 2017 | 2017

Uspěli jsme ve výběrovém řízení generálního dodavatele na elektroinstalaci silnoproudu, slaboproudu a VO pro novostavbu haly pro údržbu s kolejištěm. Investorem jsou České dráhy a termín dokončení a předání naší části je stanoven na 30.10.2017.

Reference

Areál Bachl Žebrák, Hala 1

Investor: Accolade CZ XII, s.r.o.

Typ zakázky: Průmyslová výstavba
Termín realizace: IV. 2016 – VII. 2016
Objem: 7 500 000 Kč
Místo: Žebrák

Společnost COBAP s.r.o. zrealizovala elektroinstalace v novostavbě skladové haly. Součástí naší dodávky byly kompletní elektroinstalace včetně dodávky lištového systému osvětlení řízeného pomocí systému DALI, dodávka trafostanice včetně připojení na VN, systém EPS a datové rozvody. Dílo jsme předali v požadované kvalitě a termínu.

(+420) 725 584 884

cobap$cobap.cz