• služby
    Elektroinstalace
  • Nízké napětí
    Elektroinstalace

ZŠ Hovorčovice

13. 2. 2017 | 2017

Uspěli jsme v tendru generálního dodavatele na dodávku a montáž elektroinstalací silnoproudu, slaboproudu a MaR pro nově budovaný objekt ZŠ Hovorčovice. Jedná se o výstavbu objektů školy a tělocvičny. V současné době pracujeme na technické a logistické přípravě zakázky. Plánované dokončení celé stavby je v červnu roku 2017.

Reference

Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury

Objednatel: Metrostav a.s.
Investor: Městská část Praha-Zbraslav

Typ zakázky: Školství
Termín realizace: 15.6.2016 – 20.1.2017
Objem: 8,15 mil. Kč
Místo: Praha-Zbraslav

Společnost COBAP s.r.o. zrealizovala rozšíření a rekonstrukci ZŠ Vladislava Vančury. Práce probíhaly ve dvou etapách. První etapa byla rekonstrukce stávající budovy v objemu cca 7 000 000 Kč, která měla proběhnout za celkem 51 dní. Z důvodu časové náročnosti práce probíhaly i o víkendech. V druhé etapě proběhlo rozšíření základní školy a to o přístavbu třetího patra. Dílo jsme předali v požadované kvalitě a termínu.

(+420) 725 584 884

cobap$cobap.cz